Nowa aplikacja Softline do edycji map obiektowych

 

Oprogramowanie C-GML

 

   Od grudnia 2013 roku obowiązuje przepis dotyczący opracowania i przekazywania wyników geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych w postaci plików GML lub innym formacie uzgodnionym między wykonawcą a organem prowadzącym PZGiK (par. 71 ustęp 2. punkt 6 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych... z 9 listopada 2011 roku).

Więcej…
 
Nowe podręczniki do geodezji profesora Osady

Profesor Edward Osada wydał właśnie trzy podręczniki wchodzące w skład serii ,,Geodezja i geoinformatyka''. Odniesiono się w nich do zmian standardów geodezyjnych, wprowadzanych w ostatnich latach. Poszczególne tomy to: „Geodezyjne pomiary terenowe”, „Osnowy geodezyjne” oraz ,,Geodezyjne układy odniesienia''.Omawiane w podręcznikach zagadnienia przedstawione są zgodnie z aktualnymi przepisami prawa i ilustrowane przykładami praktycznymi wykonanymi w programie C-Geo, książki można więc traktować jako uzupełniającą instrukcję do naszego programu.

 
GML w C-GEO zgodny z rozporządzeniami

Weszły w życie rozporządzenia o mapie zasadniczej (22 grudnia 2013), w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (8 stycznia), które wprowadzają obowiązek przekazywania danych do PODGiK w standardzie GML.

W związku z tym, potwierdzamy, że oprogramowanie C-GEO 2014 wraz z modułem GML pozwala na zgodny z powyższymi przepisami import plików GML, aktualizację obiektów mapy zasadniczej (BDOT500, GESUT), oraz eksport tych danych do formatu GML.

Więcej…
 
Powierzchniowa poprawka odwzorowawcza przy obliczaniu powierzchni działki w C-GEO

§ 62.1 rozporządzenia MAiC z 29 listopada 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków brzmi:

 ,,Pole powierzchni działek ewidencyjnych oblicza się za pomocą współrzędnych prostokątnych płaskich, o których mowa w § 61 i koryguje o wartość powierzchniowej poprawki odwzorowawczej...

Więcej…
 
Aktualizacja instrukcji do C-Geo

Opublikowaliśmy nową wersję instrukcji do C-Geo. Praktycznie jest to tom drugi z planowanych trzech:
tom I - Podręcznik dla początkujących
tom II - Opis funkcji programu według kolejności występowania w menu
tom III - Ćwiczenia dla zaawansowanych

Więcej…
 
Usługa tworzenia baz danych BDOT500 i GESUT (GML)

Od dnia 1 września 2013 firma Softline oferuje usługę konwersji danych mapy zasadniczej i GESUT dostępnych w różnorodnych formatach: Tango, SWDE, SHP, DXF, DGN, XML, GML, a także w tekstowych formatach wymiany programów GeoInfo V (pliki GIV), Ewmapa , Geomapa, TurboMAP (DXF), Geobaza ESRi, Geomedia i innych. 

Więcej…
 
Zestaw narzędzi do opracowania pomiarów geodezji kolejowej

Przygotowaliśmy kolejny zestaw narzędzi C-Geo, tym razem dotyczący pomiarów kolejowych.

Podstawą opracowania jest instrukcja D-19 "O organizacji i wykonywaniu pomiarów w geodezji kolejowej" załącznik do zarządzenia nr 144 Zarządu PKP z dnia 23.10.2000r.

 

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 7