Biuro nieczynne

Informujemy że w dniu 18-04-2014 (piątek) biuro będzie nieczynne

 
Wielkanoc

 

Zdrowych, pogodnych Świat Wielkanocnych, radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz Wesołego Alleluja!

 

 

 

 

s.             -   ...@...   -

życzy zespół Softline

 

 
Zapraszamy na szkolenie w Poznaniu

Tematyka: Realizacja wymagań przepisów geodezyjnych przy pomocy C-GEO

24.04.2014 - czwartek, godz. 9.00 – 14.00  Hotel Naramowice ul. Naramowicka 150, Poznań

 

Więcej…
 
Nowa aplikacja Softline do edycji map obiektowych

 

Oprogramowanie C-GML

 

   Od grudnia 2013 roku obowiązuje przepis dotyczący opracowania i przekazywania wyników geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych w postaci plików GML lub innym formacie uzgodnionym między wykonawcą a organem prowadzącym PZGiK (par. 71 ustęp 2. punkt 6 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych... z 9 listopada 2011 roku).

Więcej…
 
Nowe podręczniki do geodezji profesora Osady

Profesor Edward Osada wydał właśnie trzy podręczniki wchodzące w skład serii ,,Geodezja i geoinformatyka''. Odniesiono się w nich do zmian standardów geodezyjnych, wprowadzanych w ostatnich latach. Poszczególne tomy to: „Geodezyjne pomiary terenowe”, „Osnowy geodezyjne” oraz ,,Geodezyjne układy odniesienia''.Omawiane w podręcznikach zagadnienia przedstawione są zgodnie z aktualnymi przepisami prawa i ilustrowane przykładami praktycznymi wykonanymi w programie C-Geo, książki można więc traktować jako uzupełniającą instrukcję do naszego programu.

 
GML w C-GEO zgodny z rozporządzeniami

Weszły w życie rozporządzenia o mapie zasadniczej (22 grudnia 2013), w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (8 stycznia), które wprowadzają obowiązek przekazywania danych do PODGiK w standardzie GML.

W związku z tym, potwierdzamy, że oprogramowanie C-GEO 2014 wraz z modułem GML pozwala na zgodny z powyższymi przepisami import plików GML, aktualizację obiektów mapy zasadniczej (BDOT500, GESUT), oraz eksport tych danych do formatu GML.

Więcej…
 
Powierzchniowa poprawka odwzorowawcza przy obliczaniu powierzchni działki w C-GEO

§ 62.1 rozporządzenia MAiC z 29 listopada 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków brzmi:

 ,,Pole powierzchni działek ewidencyjnych oblicza się za pomocą współrzędnych prostokątnych płaskich, o których mowa w § 61 i koryguje o wartość powierzchniowej poprawki odwzorowawczej...

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 7